นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018

20171020134650_62247.png

ความหมายตราสัญลักษณ์

ลายประจำยาม (สถานที่ท่องเที่ยว)
สื่อถึง ศิลปะ วัฒนธรรมอันล้ำค่า สะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนของคนไทย

ช้าง (การท่องเที่ยวทางบก)
สื่อถึง สัญลักษณ์ประจำชาติไทยและการมีอัธยาศัยไมตรี เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจอันอบอุ่น เป็นมิตรจากเจ้าบ้าน

เรือ "สุพรรณหงส์" (การท่องเที่ยวทางน้ำ)
สื่อถึง ตัวแทนแห่งความรุ่งเรือง ล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย สะท้อนความงามอย่างไทยอันน่าประทับใจ เป็นวิถีชีวิตของไทยดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ภาพโดยรวมคล้ายกับเครื่องหมาย Infinity
สื่อถึง ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน นักท่องเที่ยวได้รู้สึกถึงความพิเศษที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวและได้สัมผัสความเป็นไทยที่จะสร้างความสุขและความทรงจำอันน่าประทับใจให้มากกว่าที่เคยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด