นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2561)

Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2561)
24131464_1831135483586690_5601077492222153333_n.jpg
24176823_1831135486920023_4664314136413135521_n.jpg

Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2561) กลับมาแล้ว

ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 2561

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ เปิดรับผลงานจากน้อง ๆ เยาวชนไทยในต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วมประกวดเช่นกันนะคะ หากมีกลุ่มเยาวชนไทยในต่างประเทศผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประกวดรอบตัดสินที่กระทรวงการต่างประเทศด้วยตนเอง โดยกระทรวงฯ จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายกิจกรรมภายในประเทศ

รายละเอียดกิจกรรมดังรูปด้านล่างนี้

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดและปฏิทินโครงการ Thai Youth ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2561).pdf 171.59 KB