ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ \"HeForShe\" ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง

 

หน้าแรก

  • Link