เชิญชวน ข้าราชการ เด็กและเยาวชน ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์

เชิญชวน ข้าราชการ เด็กและเยาวชน ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์

 

หน้าแรก

  • Link